Түлхүүр үгс

Спорт таавар
ХуваарьҮр дүн

Бидний тухай

www.point.mn нийгмийн сүлжээ цахим хуудас Beta хувилбараар ажиллаж байгаа

бөгөөд Facebook Twitter зэрэг олон нийтийн

сүлжээ цахим хуудсуудыг орлож чадахуйц өөрсдийн Монгол

нийгмийн сүлжээ цахим хуудастай болохоор ажиллаж ба. Бид  цаашдаа

дэлхийн шинэ техник технологитой үргэлж хөл нийлүүлэн алхаж шинэлэг

бүхнийг эрэлхийлж та бүхний санал бодол  шүүмж зэргийг сонсож байнга

хөгжсөөр байх болно.

Биднийг дэмжиж байдаг бүх гишүүддээ баярлалаа!

 

www.point.mn нийгмийн сүлжээ цахим хуудас